Figyelem!

A honlapunk íjakat* és más vadász eszközöket tartalmaz.

Amennyiben Ön szakmai célú látogató kérem lépjen be, mivel oldalaink csak és kizárólag szakmai célú információkat tartalmaznak.

Minden egyéb esetben kérjük, hagyja el oldalunkat!

Ön kijelenti, hogy kizárólag szakmai célú látogató, és a lapon található információkra kizárólag szakmai célból van szüksége.
* Az íj a 175/2003. Korm. rendelet alapján a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszköznek minősül.


Tovább az oldalra
Adatvédelmi irányelvek
  1. A NEXUS Holding Kft. (4600 Kisvárda, Kölcsey F. u. 2/a cg: 15-09-069076; továbbiakban: Üzemeltető) a weboldal felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a felhasználói adatok kezelésében a következő törvényi rendelkezéseket veszi figyelembe: az 2001. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről, 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

  2. A Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető kezelje a személyes adataikat. Az Üzemeltető kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

  3. Üzemeltető a Felhasználói számára lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák.

  4. A felhasználói adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A regisztráció során felvett adatokat az Üzemeltető kizárólag abban a körben kezeli, tartja nyilván és használja, melyhez a felhasználó regisztrációjával hozzájárulását adta. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Üzemeltető harmadik fél számára nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó bevonása szükséges. Az alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Felhasználó adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.

  5. Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

  6. Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

  7. A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság nyilvántartási száma: NAIH-76499/2014