Figyelem!

A honlapunk íjakat* és más vadász eszközöket tartalmaz.

Amennyiben Ön szakmai célú látogató kérem lépjen be, mivel oldalaink csak és kizárólag szakmai célú információkat tartalmaznak.

Minden egyéb esetben kérjük, hagyja el oldalunkat!

Ön kijelenti, hogy kizárólag szakmai célú látogató, és a lapon található információkra kizárólag szakmai célból van szüksége.
* Az íj a 175/2003. Korm. rendelet alapján a közbiztonságra fokozottan veszélyes eszköznek minősül.


Tovább az oldalra
Hirdess kiemelten, hogy terméked hamarabb gazdára találjon!!!

Kiemelt hirdetésed a megrendelt időszakon belül, mindig a legfrissebb hirdetések között lesz az első helyeken!Amennyiben hirdetésed ki szeretnéd emelni, hívd a +36309264043 telefonszámot, ahol szerkesztőnk felveszi veled a kapcsolatot.

 

Hirdetési tarifáink:

3 napra kiemelt     -        500 Ft

7 napra kiemelt     -        900 Ft 

14 napra kiemelt   -      1600 Ft 

31 napra kiemelt   -      2000 Ft 

Banner csomagok

Tisztelt partnerünk!

Az ábra alapján különféle banner helyeket tudunk biztosítani. Az alábbi táblázat alapján tájékozódhat a hirdetés kihelyezésének költségeivel kapcsolatban.

Kedvezmények: 6 hónap egyben történő befizetése esetén 10%, 12 hónap befizetés esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani a listaárból.

További információ: +36309264043

Bannerhely Leírás Ár/hó(Nettó)
"A"  Méret: 468x60 pixel, egymás mellett több is elhelyezhető, csak a fejlécben helyezhető el
 25e Ft
"B"  Méret: 960x115 pixel, csak a fejlécben helyezhető el
 40e Ft
"C"  Méret: 728x90 pixel, a találati listában
 30e Ft
"D"  Méret: 120x240 pixel, a bal oldali sávban helyezhető el
 25e Ft
"E"  Méret: 120x240 pixel, a bal oldali sávban helyezhető el  23e Ft
"F"  Méret: 120x240 pixel, a bal oldali sávban helyezhető el  21e Ft
"G"  Méret: 120x240 pixel, a bal oldali sávban helyezhető el  19e Ft
"H"  Méret: 120x240 pixel, a bal oldali sávban helyezhető el  17e Ft
"I"  Méret: 120x240 pixel, a bal oldali sávban helyezhető el  15e Ft
"J"  Méret: 120x120 pixel, a bal oldali sávban helyezhető el  6.5e Ft
"K"  Méret: 960x115 pixel, csak a lábléc fölött helyezhető el
 30e Ft
Adatvédelmi irányelvek

A Hargita Max  Kft. tájékoztatja a www.ijaszapro.hu oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról. A Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető kezelje a személyes adataikat. Az Üzemeltető kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

Adatkezelő(k):

A Hargita Max  Kft. (székhely: 8651 Balatonszabadi Szabadság u. 31. Telefon:  06 30 926 4043 email: info@ijaszapro.hu )

A Hargita Max  Kft. adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www. ijaszapro.hu oldalon a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció napján kezdődik. Az adatkezelés Regisztráló esetén a törlési kérelméig vagy a regisztráció visszavonásáig tart, de legfeljebb az Regisztráló utolsó keresési aktivitásától számított 2 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében az Nexus Holding Kft. adatfeldolgozói: a www.ijaszapro.hu informatikai fejlesztője, karbantartója.

 A honlap üzemeltetése, adatbiztonság

A www.ijaszapro.hu honlapot a Hargita Max Kft. (székhely: 8651 Balatonszabadi, Szabadság  utca 31.  e-mail: info@ijaszapro.hu)  üzemelteti.

A Hargita Max Kft. a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Hargita Max Kft. informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A felhasználói adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A regisztráció során felvett adatokat az Üzemeltető kizárólag abban a körben kezeli, tartja nyilván és használja, melyhez a felhasználó regisztrációjával hozzájárulását adta. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Üzemeltető harmadik fél számára nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó bevonása szükséges. Az alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Felhasználó adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.

Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

 Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Hargita Max Kft. ügyvezetőjétől a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Az érintett jogosult arra, hogy a Hargita Max Kft. részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.

 Jogorvoslat

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Hargita Max Kft. – t a info@ijaszapro.hu email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

10. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Hargita Max  Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Hargita Max Kft. felelősséget nem vállal.


 

 

Kiemelt hirdetések